Budžeti za marketing su uglavnom veoma „zategnuti“. Da biste maksimizirali profitabilnost, svaki dinar mora biti efikasno iskorišćen.
Da biste iskoristili najviše što možete iz datih budžeta za marketing, predlažemo sledećih 5 strategija koje možete lako i jednostavno primeniti.

#1 Fokusirajte se na ono što daje najbolje rezultate

Postavite jasne ciljeve u Google Analytics-u za efikasno merenje izvora i kvantiteta kontakata (odnosno aktivnosti koje uvode osobu u proces prodaje), kao i prodaje. Poređenjem izvora kao što su plaćene kampanje, ogranski promet i kanali društvenih mreža, možete primeniti čuveni Paretov princip, takođe poznat kao 80/20 pravilo.
Na taj način ćete saznati koji izvori generišu većinu prodaje, što će vam značajno olakšati raspodelu raspoloživog budžeta. Primenite Paretov princip i identifikujte 20% prometa koji generišu 80% najboljih rezultata, iz određenih izvora. A onda, svoj budžet fokusirajte na to.
Ponekad je bolje da svoj budžet usmerite na 10% prometa koji generiše 90% najboljih rezultata, pogotovo ako su budžeti veoma mali.

#2 Zadržite kontrolu nad budžetom i targetiranjem

Ne omogućavaju sva marketing rešenja potpunu kontrolu nad tim koliko je potrošeno i ko je targetiran, odnosno ko je ciljna grupa. Umesto raspodele budžeta na više različitih platformi, fokusirajte se na one gde imate punu kontrolu kako nad targetiranjem, tako i nad troškovima. Na primer, možete se fokusirati samo na najbolje online oglašivače, ili na Google, Facebook, Bing i slično.
Što imate više kontrole i slobode da odlučujete na šta ćete potrošiti dati budžet, bićete u mogućnosti da se otarasite svega što ne daje rezultate i fokusirate vaše limitirane resurse na ono što je dobro i što se pokazalo kao dobra praksa.

#3 Ne određujte pravilo dok ne postane profitabilno

Svaka marketinška kampanja, bila ona online ili offline, treba da počne u malom obimu i sa uskim ciljanjem. Kada postane profitabilna, kampanja može biti uvećana. Skaliranje može da znači da eksperimentišete sa različitim tipovima kampanja na istoj platformi, kao i dodavanjem drugih platformi.
Postoje dva razloga zašto je dobro početi sa malom kampanjom i čekati da dođe do ROI-a. Prvo, profit od početne kampanje stvara sigurnu bazu za potencijalne neprofitabilne dodatne kampanje ili platforme. Drugo, vlasnici biznisa sada znaju tačno šta daje dobre rezultate i šta dobro funkcioniše. Oni mogu da zasnivaju i druge marketinške napore na tome, ili jednostavno da više budžeta usmere u početnu kampanju, bez značajnog povećanja rizika od propuštanja zarade.
Takođe, kada donosite odluku o tome da li da povećate investicije u kampanju ili ne, istu treba da donesete na osnovu relevantnih statističkih podataka o ostvarenim rezultatima. Uvek vašu odluku zasnivajte na dovoljnom broju informacija.

#4 Izjednačite marketinške napore u svim kanalima

Svaki dinar i svaki minut potrošen na marketing treba da šalje istu poruku, bez obzira na format kampanje. U poslu, vreme je novac. Samim tim, ako koristite društvene mreže za reklamiranje, kao što su Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i slično, ili se pak reklamirate na Google-u ili primenjujete neke druge vidove, morate znati da sve iziskuje troškove i da ništa nije besplatno. Samo ako usmerite svoje napore u konkrento određenu strategiju, izvućićete najviše što možete iz budžeta.

#5 „Cross-channel“ Remarketing

Pomoću remarketinga možete plasirati specijalno kreirane oglase korisnicima koji su već posetili vaš web sajt. Ukoliko je neko već bio na vašem sajtu, velika je verovatnoća da je u potrazi za uslugom ili proizvodom koji vi nudite. Uloga remarketinga je da ubedi korisnika da se odluči baš za vas, da ga podseti da vi nudite to što njemu treba. Na primer, potencijalni kupac koji je kliknuo na reklamu na Google-u za polovne automobile, biće zapamćen i biće mu plasirane reklame za polovne automobile prilikom neke sledeće pretrage. „Cross-channel“ remarketing targetira posetioce na različitim platformama. Na primer, potencijalni klijetni koji su kliknuli na reklamu na Google-u ali se nisu odlučili na dalju akciju, sada će videti reklame na Facebook-u i Twitter-u koje su prilagođene stranicama koje su posetili. „Cross-channel“ remarketing će povećati efikasnost vaših reklamnih kampanja.