Svaka kampanja na društvenim mrežama je različita. Kao i sve ostalo na društvenim mrežama, tako i uspeh zavisi od mnogih faktora – konkretnije, ovi pojedinačni faktori se razlikuju od biznisa do biznisa.

Međutim, iako postoje ove razlike, mogu se izdvojiti neki osnovni elementi (faktori) koji mogu obezbediti da vaš posao ostvari najveće moguće koristi iz svih napora koje ulažete u nastupu na društvenim mrežama.

U nastavku će biti predstavljeno njih osam.

#1 Plan A i kalendar objava

Osnova svake uspešne kampanje na društvenim mrežama je dobar plan i kalendar objava. Znajući koji zadaci i važni datumi dolaze obezbeđuje vam da sa vašim timom budete na „istoj stanici“, slobodu da provodite vreme u interakciji sa onima koji učestvuju u kampanji, kao i iskorišćavanje spontanih prilika da vašu kampanju stavite u prvi plan. Zato je veoma važno da isplanirate svaki korak: od sadržaja kampanje i poruka, preko haštagova koje ćete koristiti, do toga na kojim društvenim mrežama ćete nastupati (svakako je poželjno na onim na kojima su vaši pratioci najaktivniji).

#2 Jasni ciljevi

Definisanje jasnih ciljeva pre nego što počnete sa kampanjom može vam pomoći da pratite njen napredak i identifikujete tačke u kojima ćete možda morati da pojačate svoje napore. Fokusiranje na jasnim ciljevima pokazaće vama i vašem timu pravac u kom treba da idete i na šta da usmerite svoju energiju.

#3 Prave platforme

Ovde se pre svega misli na kojim društvenim mrežama treba nastupati, odnosno koje od njih su najbolje za vašu vrstu posla, kao i koje alate koristiti. Važno je utvrditi na kojim društvenim mrežama imate najviše aktivnih pratioca i kakav sadržaj prolazi na konkretnoj platformi. Takođe, ako je vaša kampanja u vidu nagradne igre ili takmičenja, bitno je utvrditi koji tip istih daje najbolje rezultate, u pogledu poziva na akciju,tj. učešće u istoj.

#4 Poznavanje pravila

Ovo se odnosi kako na poznavanje svih inputa i autputa vaše kampanje, tako i na poznavanje pravila i uslova korišćenja društvenih mreža koje koristite za sprovođenje kampanje. Kada se upoznate sa funkcionalnostima društvenih mreža moći ćete da ostvarite najviše uticaja iz svake objave – i to će vas držati dalje od mogućih problema i prepreka.

#5 Prava nagrada

Kada sprovodite kampanju na društvenim mrežama u vidu konkursa ili nagradne igre, veoma je važno da odredite pravu, odnosno odgovarajuću nagradu koja će privući kvalifikovane kandidate. Bitno je da znate da ćete privući svakog ko želi da osvoji vašu ponuđenu nagradu, zato stalno morate imati na umu koga želite privući da učestvuje. Neka nagrade budu interesantne, ali i adekvatne vašem biznisu i grupi vaših pratioca.

#6 „Odredišna“ stranica

Dobro optimizovana „odredišna“ stranica može povećati uspešnost vaše kampanje. Ljudi imaju kratku koncentraciju, tako da kada putem linka šaljete posetioca na stranicu na kojoj se nalaze sve informacije o kampanji, to je momenat kada oni apsorbuju sve informacije o vašoj ponudi. Zato je bitno da vaša „odredišna“ stranica sadrži jasan naslov, informacije o vašoj ponudi i naravno poziv na akciju. Takođe, treba znati da video zadržava posetioce duže na stranici što može dodatno povećati uključenost vaših pratioca u kampanju.

#7 Pomoć postojećeg korisnika/influensera

Pomoć od postojećih korisnika/kupaca ili influensera će vam dati veliki početni podsticaj i pomoć u širenju vesti o vašoj kampanji. Pošaljite e-mail vašim postojećim kupcima/korisnicima ili stupite u kontakt sa zapaženim influenserima i pozovite ih da se uključe u vašu kampanju. Svako dodatno angažovanje mnogo vredi, jer tako širite publiku do kojih dopire vest o vašoj kampanji.

#8 Analiza i merenje

Svaku kampanju na društvenm mrežama, bila ona uspešna ili ne, treba izanalizirati i izmeriti sve bitne parametre. Potrebno je izmeriti i analizirati uspešnost svakog dela iste. Kada sagledate sve, šta je valjalo a šta ne, potrebno je da usvojite i ponovite aktivnosti koje su davale dobre rezultate. Samo tako ćete znati kako da nastavite dalje i kako da postižete bolje rezultate.

Morate biti svesni da neće svaka kampanja biti uspešna. Ali iz svake možete izvući zaključke, šta je ono što je dobro za vaše poslovanje, šta je ono što daje rezultate. Tako ćete imati osnovu za vaše naredne kampanje. Nemojte se obeshrabriti.

Ukoliko uključite sve gore spomenute elemente i ako ste spremni da delate, samo ćete povećati šanse za dobijanje željenih rezultata od vaše kampanje na društvenim mrežama.