Vreme čitanja: 3 min

Da li ste primetili koliko često prepoznajete kompanije posmatrajući isključivo njihov logo? Ili ste na osnovu njega uspešno odredili njenu delatnost, iako ga prvi put vidite? Budući da je sastavni deo brenda, logo može itekako da utiče na predstavu koju javnost ima o vašoj kompaniji, bilo na pozitivan ili negativan način. Zato danas i jeste jedna od najvažnijih investicija, čiji dizajn iziskuje mnoštvo pripreme i istraživačkog rada. S tim u vezi, pokušali smo da izdvojimo nekoliko bitinh faktora kojima logo utiče na vaš brend identite.

1# Privlači pažnju

Rezultati skorašnje studije pokazali su da kompanije imaju svega 2 sekunde da ubede modernog potrošača u vrednost svog proizvoda ili usluge, što je glavni razlog izdvajanju sve većih sredstava za izradu logo-a.
Na krajnje brz i inovativan način, logo može da ukaže na osnovne vrednosti koje određena kompanija želi da promoviše. Te će zaključak donet nakon ‘’prozora prilike’’, u kojem potrošač sudi o vašoj kompaniji na osnovu njenog izgleda, pod uticajem dopadljivog logo-a, gotovo sigurno ići u vašu korist.
,,Većini posmatrača treba manje od jedne sekunde da pogledaju veb stranice i stvore prvi utisak o njima. Šta je sledeće što traže? Logo.’’

#2 Ostavlja snažan prvi utisak

Logo je jedan od početnih načina predstavljanja kompanije potrošaču. Dobar dizajn može da potakne javnost na dodatno informisanje o proizvodu/usluzi koju određena kompanija želi da promoviše. Dok će loš dizajn, sasvim sigurno doprineti negativnoj percepciji brenda.
Drugim rečima, prvi utisak predstavlja prečicu kojom se ističe vlasništvo nad određenim proizvodom/uslugom, pojačavajuči na taj način tržišnu dominantnost. Od samog početka ukazuje se prilika za predstavljanje autoriteta u zastupljenoj delatnosti.

#3 Logo je osnova vašeg brend identiteta

Uspešnim brendiranjem utiče se na emocije potrošača. I premda je tačno da logo predstavlja samo deo brenda, on je ujedno i temelj čitavog narativa na kojem određeni brend počiva.
Boje, tonovi, font – sve je određeno pričom koja želi da se ispriča i reakcijom koja želi da se izazove. A logo, kao bina na kojoj su ovi elementi postavljeni, za krajnji cilj ima kreiranje prepoznatljivog brend identiteta.

#4 Pamtljivost

Kao tačka identifikacije, idealan scenario jeste da vaš logo automatski asocira na delatnost kojom se bavite i vrednosti koje promovišete.
Ovaj, vizuelno-estetski element treba da služi kao izvor prijatnih emocija usled pomisli na određeni brend, a koje samo izgovaranje imena nužno ne bi izazvalo. Kreativnost, efektnost, sadržajnost, samo su neke od karakteristika pamtljivog logo-a.

#5 Odvaja vas od konkurencije

Istaknut i drugačiji logo ukazuje na unikatnost prirode vašeg posla.
Kao sredstvo komunikacije, logo treba da istakne sve ono što kompanija želi da istakne. Od atmosfere (profesionalna, opuštena, zabavna…) do misije (zabava, efikasnost, inovativnost…), služeći se samo određenim znakom ili fontom.
Dugim rečima, vaš logo je platforma sa sadržanim vrednostima i porukom da vi niste kao vaša konkurencija – vi ste bolji.